Årshjulet 2011-2012

August: OPPSTART: uke 36
Oktober:
26.10.2011 FORELDREMØTE MED KORINNSLAG
HELGESEMINAR
November:
23.11.2011 Fellesøvelse for alle korene før Julegrantenninga på Frydenlund skole gml. Tårnveien skole fra kl 18.00-20.00
27.11.2011 JULEGRANTENNING PÅ RÅDHUSPLASSEN, oppmøte for øving kl. 16.00 i resepsjonen på Rådhuset
Desember:
09.11.2011 MUSIKALEN “…LIKE TIL BETLEHEM ” I NARVIK KIRKE
KL. 18.00
10.11.2011 MUSIKALEN “…LIKE TIL BETLEHEM ” I HARSTAD KIRKE
KL. 18.00
Januar: OPPSTART: uke 2
Februar:
15.02.12 ÅRSMØTE: kl 20.30 i lokalene til Utekontaktene på Idrettens Hus, inngang fra Villaveien (alle foreldrene)
Mars:
April:
Mai:
17.05.12 KONSERT PÅ FESTPLASSE 17-MAI: alle korene
Juni:
15. – 17.06 KORTREFF i NARVIK (alle korene)