Årshjulet 2008/2009

Oktober: Stjernefest 16. oktober i kantina på Solhaugen videregående skole kl. 18.00
November:
Jubileumsarrangement den 21. november med musikalen «For et fe». Narvik Skolekor er 15 år i 2008 (alle korene). Ekstraøvelser 17.-21.november (uke 47). 

Julegrantenning på Rådhusplassen den 30. november (alle korene). Ekstraøvelse 29. og 30. november.

Desember: Juleforestilling i Narvik Kirke. Lucia og julespillet «…like til Betlehem»  den 7. desember (alle korene). Ekstraøvelser 1. – 7. desember (uke 49).
Januar: Støttekonsert for Narvik Kulturskole (alle), 17. januar
Mars: RallarKonsert på Barnas Scene i Vinterfestuka(hovedkor (hovedkoret), 19. mars 

PysjKonsert på Barnas Scene (aspirantkor), 20. mars

Mai: Konsert i Mørkholla (DeKor) 

Narvik Skolekor (alle) synger i Haikjeften etter barnetoget, 17-mai

Juni: Narvik Skolekor (alle) skal synge på åpningssermonien til korfestivalen NORDKOR kl. 14.00
Se festivelens eget program,  5.juni 

Ungdomskoret deltar på rock/pop-kurs under korfestivalen, 5. og 6 juni

Narvik Skolekor synger ved Trinigon under kongebesøket i Narvik, 15. juni