Om Narvik Skolekor

Narvik Skolekor ble startet høsten 1993. Marit Lamvik tok initiativ til oppretting av et skolekor etter å ha dirigert barne- og ungdomskor i Tromsø og Oslo i flere år.

Narvik Skolekors målsetting er å gi barn og unge muligheten til musikalske opplevelser, læring og mestring gjennom sang og musikk. Koret favner bredt både musikalsk, sosialt og ferdighetsmessig. Koret er religiøst og politisk uavhengig. Koret skal likevel ha en holdningsskapende funksjon. Dette synliggjøres gjennom arbeid med tema som for eksempel krig, fred, rassisme, miljø og felles fremtid.

Narvik Skolekor er idag en ideell organisasjon som drives av foreldre til barna i koret. Skolekoret kjøper dirigenttjeneste hos Narvik Kulturskole, som har vært en viktig støttespiller fra begynnelsen.