Medlemmer

Koret har godt over 100 medlemmer i alderen 7-18 år.

Vi har delt korene inn i:

  • Aspirantkoret Skistua: 1. og 2. klasse
  • Aspirantkoret Frydenlund: 1. og 2. klasse
  • Hovedkoret: 3. – 6. klasse
  • DeKor, ungdomskoret: 7. klasse og eldre