Bli medlem

For å bli medlem i Narvik Skolekor må du sende kontaktinformasjon til: post@narvikskolekor.no. Vi må ha følgende informasjon: barnets navn, fødselsdato, adresse, foresattes navn, mobil og mail.

Alle som begynner i Narvik Skolekor må i tillegg levere registreringsskjema.

Her kan du laste ned: Registreringsskjemaet.

.

Fyll ut registreringsskjemaet og lever på første korøving.

Informasjon: vi bruker først og fremst hjemmesiden og Facebook for å informere foreldrene/sangerne om hva som skjer, men vi sender også mail og sms. Det er derfor viktig å oppgi mobilnummer og mailadresse i registreringsskjemaet.

Kontingenten betales en gang i året og er idag på kr. 1200,-. Kontingenten sendes ut på høsten. Elever som begynner i løpet av sesongen betaler kontingent til bankkontonummer: 4545.0821.423. Husk å oppgi ELEVENS NAVN på innbetalingen.