Korøving

Øvingssted og tid:

Skistua aspirantkor (1. klasse): Skistua skole Tirsdag kl. 13.30-14.15
Skistua hovedkor  (2. – 6. kl.): Skistua skole Tirsdag kl. 14.30-16.00
Frydenlund aspirantkor (1. kl.): Tårnveien skole, musikkrommet Torsdag kl. 13.30-14.15
Frydenlund hovedkor (2. – 6. kl.): Tårnveien skole, musikkrommet Torsdag kl. 14.30-16.00
DeKor (ungdomskoret) (7. kl-):
Tårnveien skole, musikkrommet Torsdag kl. 18.30-20.30