Hva vi gjør i skolekoret?

Narvik Skolekor har etterhvert blitt et kjent begrep som er med og preger kulturlivet i Narvik.

I tillegg til øvingene er Narvik Skolekor med på en rekke arrangement. Narvik Skolekor opptrer ved julegrantenninga på Torvet, Lucia- konsert i desember og på Festplassen 17-mai.

I Narvik Skolekor er hovedvekten lagt på scenisk arbeid. Det vil si fremføring av musikaler og syngespill. Dette gir sangerne et bredt spekter av oppgaver. De får spille teater, synge og danse. Gjennom både store små oppgaver erfarer de verdien av mestring, samarbeid og fellesskap.

Skolekoret blir også forespurt om å delta ved andre arrangement som Kulturtrøkk (Kulturskolens eget «show») og Vinterfestuka som er byens egen kulturfestival. Samarbeidskonserter med tilreisende artister har også gitt mange flotte opplevelser. Vi kan nevne Geirr Lystrup, May-Britt Andersen, Hanne Krogh og DDE.

Narvik Skolekor er medlem av NOBU, Norges barne- og ungdomskorforbund.  Gjennom NOBU har vi deltatt ved stevner og kurs i ulike deler i landet. Koret har også samarbeidet med barne- og barnekor i kor i Sverige.

Vi har det veldig trivelig og hyggelig sammen!!! Mange av de som er med i koret har vært med i flere år og andre har nettopp begynt. Det er god plass til alle som har lyst til å delta!!!