Årshjulet 2003/2004

September:
Studietur til Stockholm (Ungdomskoret)
Oktober: Delta på konsert i forbindelse med årets TV-aksjon
November: Jubileumskonsert i forbindelse med årets TV-aksjon 

Delta på Kulturskolens 50-års jubileum

Desember: Julegrantenning 1. søndag i advent 

Adventsarrangement for Tårnveien skole

Julebord for VINN

Jubileumskonsert for koristene

Februar: Delta på Klasken Show
Mars: VU-arrangement
Mai: Borgelig konfirmasjon (Ungdomskoret) 

17- mai arrangement på Festplassen (alle korene)

Juni: Konsert i regi av Kulturskolen 

Tur til Stokmarknes på korstevne

Våravslutning med stjernefest