Årshjulet 2004/2005

Oktober:
Opptreden på Folkemøte for VU
November:
Delta på DDEs julekonsert i Narvik
Desember: Julegrantenning 1. søndag i advent 

Luciakonsert

Mars: Forestiling med Astrid Lindgrens sanger-VU i samarbeid med Gallivare skolekor
April: Borgerlig konfirmasjon (Ungdomskoret) 

17. mai arrangement

Mai: Delta på Kulturskolens forestilling ”Grease”
Juni: Festgudstjeneste i Narvik Kirke 

Avslutning med stjernefest