Årshjulet 2005/2006

Desember:
Forestillingen ”Like til Betlehem”
Februar: Konsert i Sjømannskirka (Aspirantkoret)
Mars: Svarta Bjørn prosjekt i VU – en liten kabret (DeKor)
Mai: Musikalen ”Trollmannen fra Svartholtet” 11. mai (Hovedkoret) 

Borgelig konfirmasjon (DeKor)

17- mai arrangement på Festplassen (alle korene)

Miniseminar

Juni: Våravslutning m/stjernedryss