Årshjulet 2007/2008


November:
Julekonsert med Hanne Krogh 27. nov. (Hovedkor og DeKor)
Desember: Øvingshelg: 30. november – 2. desember (alle korene) 

Julegrantenning på Rådhusplassen 2. des. (alle korene)

Luciakonsert og musikalen ”Like til Betlehem” i Narvik Kirke 2. desember (alle korene)

Mars: Konsert på Barnas scene (Oscarsborg v.g.s.) i VU (alle korene) 

«KOR I VU-konsert» lørdag 2. mars kl. 17.00 (hovedkoret)

Mai: Borgelig konfirmassjon (DeKor) 

17-mai arrangement på Festplassen (alle korene)

Vårkonsert for Aspirantene (aspirantene)

Øving og generalprøve hele uke 22 (hovedkoret og DeKor)

Delta på musikalen ”Annie” 31. mai (hovedkoret og DeKor)