Årshjulet 2001/2002

Januar: Nyttårskonsert med LKAB Musikkorps
Mars: VU-arrangement 

Konsert med Ankenes Blandakor ”Vi e hæftig vi også”

1. samling i fm ”Blues Brothers-konserten

April: Konsert med Ankenes Blandakor ”Vi e hæftig vi også”
1. samling i fm ”Blues Brothers-konserten”
Mai: Pyjamaskonserter på Tårnveien/Villaveien og Skistua i samarbeid med representanter fra FAU (Aspirantkorene) 

Borgelig konfirmasjon (Ungdomskoret)

17-mai arrangement på Festplassen (alle korene)

Juni: Korstevne i Bjerkvik 

Peter Pan – i samarbeid med Narvik Kulturskole

20. juni – hovedmarkering av byens 100-årsjubileum – deltakels i stort felleskor med Marit som dirigent i f m Kronprinsparets besøk.

Avslutning