Trollmannen i Svartholtet: 02. november 2006

Hovedkoret fremførte musikkteateret i teatersalen på Folkets Hus den 02. november i 2006.

Trollmannen i Svartholtet er historien om ”trollet” som får skylda for alt det gale mennesker finner på. På veien til trollslottet møter vi oss selv, vår ensomhet, vår sladder og vår syndebukksmentalitet, vårt overmot og vår fremmedfrykt, men også våre smil, vårt mot og vår kjærlighet.