Narvik Kommunes Kulturpris: 11. desember 2008

Narvik Skolekor gratulerer vår dirigent med enda en pris dette året. Narvik kommunes kulturpris for 2008 ble tildelt Marit Lamvik og Heidi Ruud Ellingsen den 11. desember. Se omtale på kommunens egen hjemmeside her.