VIKTIG INFO TIL FORELDRE!

FELLESØVELSE TORSDAG 28. NOV. KL. 17.30-19.30.

Det blir fellesøvelse for alle korene torsdag 28. november kl 17.30 – 19.30 på Frydenlund skole i anledning Julegrantennngen som vi skal ha til helgen.

VIKTIG INFOMØTE FOR FORELDRENE rett etter øvelsen altså fra 19.30.
De eldste i koret passer på de yngste slik at foreldre kan få informasjon. Det blir informasjon om aktivitetene før jul, Julegrantenninga, Lucia og plateslippet som måtte bli utsatt.