Velkommen til Årsmøtet i Narvik Skolekor

Sted: Solhaugen videregående skole

Dato: tirsdag den 8. april

Tid: Kl. 19.00


Saksliste:

Styrets beretning for perioden

Regnskap

Innkomne forslag

Aktivitetsforslag for kommende periode

Kontingent

Valg av styret, komitéer og utvalg

Revidering av vedtekten

 

Saker til behandling på årsmøtet må være styret ihande senest 1 uke før årsmøtet.

Her finner dere Årsmeldingen.

 

Narvik den 21.03 2014

Styret i Narvik Skolekor