Oppstart av korøving!

Hovedkoret og DeKor starter opp med korøving torsdag 5. september på Frydenlund.

Elever som går i hovedkoret på Skistua får tilbud om å øve sammen med hovedkoret på Frydenlund denne uka. Vi regner med at øvelsene på Skistua kommer igang i neste uke.

Aspirantene starter opp i neste uke.

Frydenlund hovedkor: Tårnveien skole, musikkrommet Torsdag kl. 15.00-16.30 (til kl. 16.00 for 3. og 4. kl)
DeKor (ungdomskoret): Tårnveien skole, musikkrommet Torsdag kl. 18.30-20.30