Korøvelser avlyst

På grunn av sterk vind avlyses alle korøvelser i dag.