Info fra foreldremøte!

På foreldremøte 11. november fortalte Marit om arbeidet som har vært i tilknytning til CD-produksjonen.  Platen har fått tittelen «Fra oss….. :)», og inneholder 18 spor fra korets repertoar gjennom 20 år! De 5 siste sporene er julesanger og forøvrig er det stor variasjon med sanger som f.eks. Sommerfuggel i Vinterland, Til Ungdommen, For et Fe og Fragile. Vi fikk høre flere av sangene som gav oss et svært positivt inntrykk. Se oss på Facebook.

Videre ble det gitt informajon om CD-sleppet som blir 30. november på Amfi. Denne helgen blir det både plateslepp og julegrantenning. I denne forbindelse vil det bli behov for foreldreinnsats både fredag, lørdag og søndag ( 29. november – 1. desember). Noen fikk satt seg opp på arbeidsoppgaver på møtet, mens styret vil fordele gjenstående arbeid og sende ut lister.

Vi trenger foreldre til å selge CD-plater på stand lørdag og søndag. Vi trenger også foreldre til å bære korbenker begge dagene. I forbindelse med julegrantenningen på søndag 1. desember må vi ha 6 nissehjelpere (voksne) og foreldre til pakking av nissepakker (pakking skjer på fredag).

I forbindelse med platesleppet blir det konsert på Amfi lørdag 30. november og vi etablerer stand for salg av CDer. Til konserten har vi bestilt røde fine t-skjorter med CD tittelen på. Vi jobber med å få sponsing til dette, hvis ikke blir det en egenandel på ca. kr. 50,- pr stk.